FlexiMount

Kontakt

Adresa (sídlo) spoločnosti:

                                               FLEXIMOUNT s.r.o.
                                               Pri Šajbách 34
                                               Bratislava
                                               831 06

Kontakty:

                                               E-mail: fleximount@fleximount.sk
                                               Mobil: +421 905 336 009

Údaje o spoločnosti:              

                                               FLEXIMOUNT s.r.o.
                                               Pri Šajbách 9335/34
                                               831 06 Bratislava
                                               IČO: 44969767
                                               DIČ: 2022896348
                                               IČ-DPH: SK2022896348
                                               Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 60555/B Daňový úrad Bratislava III
                                               Banka: Tatrabanka
                                               Č.ú.: 2623176706/1100
                                               IBAN: SK0211000000002623176706
                                               Konateľ: Martin Farago

                                               Výpis z Obchodného registra SR: tu